En viktig kundegruppe BARNA VÅRE

Bare i Spania står barna våre for en årlig omsetning på 900 millioner euro ved landets supermarkeder og butikker. Barna våre har blitt en stadig viktigere kundemasse og satsningsområde for de store aktørene innen mote, mat, leker og videospill.

TEKST: BENTE PUIG

Når vi går på supermarkedet handler vi ofte etter barnas ønsker, og ikke nødvendigvis etter deres behov. Barna er vant til å få noe hver gang de er med i butikken. Eksperter mener at barnefamilier av den grunn har en årlig ekstrautgift på 6000 euro. Og dette vet de store aktørene å sko seg på. Den siste rapporten fra ESIC (Esic Business & Marketing school) tar for seg spørsmål som: Hva liker barn? Hva motiverer dem? Kjøper barn hva som helst? Er Tv eneste medium for å nå frem til barn? og Lar barna seg styre av merkevarer?

Forsker ved Universitetet i Alicante, Victoria Tur, har doktorgraden i markedsføring og er leder av forskergruppen ”Markedsføring rettet mot barn”. Hun understreker at man må gå frem på en annen måte for å nå frem til barn enn man gjør mot voksne. I hovedsak er denne gruppen forbrukere mellom 4 og 12 år, en gruppe på til sammen 3.610.000 barn på landsbasis. Barn mellom 0 og 12 år representerer 12% av Spanias befolkning, og 10% av innbyggerne i Valenciaregionen.

Aktørene bruker en markedsføringsmetode der det ikke bør ta lang tid fra ønske til handling (fra det momentet barnet får lyst på produktet til det kjøper det). Samtidig er det stor konkurranse og barna har større valgmulighet. Barn under 7 år styres ikke av merkevarer, men velger produkt etter farge og fasong. Dette forandrer seg i gruppen 8-12 år.

Denne gruppen setter større pris på merkevarer, dets funksjon og muligheter, smak og hvilken image det gir utad. Generelt sett liker barn å se på reklame og de husker den. Den beste sendetiden for å nå frem til gruppen mellom 8 og 13 år er halvtimen mellom 22.00 og 22.30 på kvelden. Mange aktører bruker også internett for å spre propaganda rettet mot barn.

Forskergruppen ved universitetet i Alicante har studert forskjellige reklamekampanjers rating i sendetid for barn, og fant, ikke overraskende, at leker lå på førsteplass etterfulgt av mat. I tillegg fant de ut at reklamen er veldig sesongbetinget. Omfanget av reklame for leker er ni ganger høyere i siste trimester av året enn i de to første.

Leave a Reply

Your email address will not be published.