Én av tre under fattigdomsgrensen i Alicante-provinsen

Mer enn 87 000 pensjonister i Alicante, nesten en tredjedel, mottar en pensjon som er lavere enn 550 euro per måned. Dette er 175 euro lavere enn gjennoms¬nittspensjonene i Spania, og derved un¬der “relativ fattigdomsgrense”.

Tekst: Bente Puig

Situas¬jonen forverres med statens innføring av forhøyet egenandel på medisiner og momsøkning fra 1. september, samt økning v konsumprisene. Stadig flere pensjonister må forsørge familiemed¬lemmer som har blitt arbeidsledige. 16 000 hustander i Alicante-provinsen har minst ett familiemedlem som blir forsørget helt og holdent av pensjonen til et annet familiemedlem i husstan¬den.

I Alicante-provinsen er det 291 377 pensjonister, 4 588 mer enn i fjor. Av disse er 179 155 alderspensjonister, som er de som har størst pensjoner med et gjennomsnitt på 815 euro per måned, 133 euro mindre enn landsgjennoms¬nittet. Den nest største gruppen av pen¬sjonister i Alicante-provinsen er enker. Hele 76 558 hever enkepensjon med en gjennomsnittlig utbetaling på 558 euro per måned. 24 382 personer mot¬tar uføretrygd med en gjennomsnittlig utbetaling på 770 euro per måned. 10 148 personer mottar pensjon for forel¬dreløse, og mottar kun 324 euro per måned, den laveste av alle takster. 1 134 personer mottar familietilskudd på 464 euro.

I alt betaler staten 211 mil¬lioner per måned til pensjonister i Ali¬cante-provinsen.
Det var lenge usikkert om den sittende regjeringen ville fjerne stønaden på 400 euro til de som ikke lenger har rett til arbeidsledighetstrygd. I august ble det vedtatt å vedlikeholde stønaden, og sam¬tidig øke den til 450 euro. Nytt er dog at dersom den arbeidsledige lever sammen med foreldre som får mer enn 481 euro i pensjon per hode, vil retten til stønaden gå bort.

CashBackCard TIPS: Visste du at du kan få Cashback på alt av kostnader på reise, opphold og aktiviteter i hele Spania? Med fordelskortet og Appen Cashback, får du penger igjen av det du bruker på blant annet fly, hotell, leiebil, flyplasstransport, bolig, restauranter, shopping, fornøyelsesparker, og mye annet. Fordelskortet er gratis, og er en del av verdens største shopping program, og kan brukes i over 47 land i hele verden. Les mer om Gratis Fordelskort i Spania

Bruk sjemaet under for å sammenligne priser fra leiebilselskapene i Spania. Garantert beste pris!
Takk for at du deler