En av ti lider av Schizofreni

Mer enn en halv million mennesker i Spania lider av schizofreni.

Tekst: Bente Puig

Dette er en mental sykdom der levealderen er 20% lavere enn vanlig. Denne sykdommen er ett av områdene i psykiatrien som blir prioritert av myndighetene, og som det gjøres mest undersøkelser på. Forskningssenteret Cibersam mener at schizofreni er den tredje største funksjonshemning blant unge i verden i dag.

66% av pasientene lever et normalt liv takket være avansert oppfølging og medisinering. Per i dag brukes medisiner i tillegg til psykoundervisning av pasienten og dens familie, psykoterapi, rehabilitering etc. 20% av pasientene oppnår ingen positiv effekt av behandlingen, og må ha spesialbehandling og ofte innleggelse. Man mener at sykdommen er miljøog arvelig betinget.

Leave a Reply

Your email address will not be published.