Eier du bolig i Spania?

Mange nordmenn eier hus eller leilighet i Spania. Ved et eventuelt arveoppgjør vil en da måtte betale arveavgift til Spania, og beregningen av denne er ikke helt som vi er vandt til i Norge. I denne utgivelsen tar vi for oss et tips i forbindelse med testamente og arv for boligeiere i Spania.

Høy arveavgift i Spania

I Spania er arveavgiften høyere enn i Norge. Det tas hensyn til arvemottagers familieforhold til avdøde, alder, om eiendommen er arvemottagers primærbolig o.l. Arveavgiften beregnes på basis av en skala som varierer fra ca 8 % til 34 %, hvis avdøde og arving er nær beslektet. Ved arv fra fjernt beslektede kan arveavgiften faktisk komme opp i hele 80 %, noe som vi anser som en veldig god grunn til å ta tak i dette før et eventuelt arveoppgjør.

Grunnlaget for beregning av arveavgiften i Spania ligger et sted mellom ligningsverdien og markedsverdien og fastsettes gjerne av skattekontoret. For en eiendom til en verdi på 100.000 euro, som tilsvarer ca 750.000 kroner, vil arveavgiften utgjøre ca 15 %, dvs. ca 112.500 kroner.

Spansk testamente

Hvis man har eiendom i Spania, anbefaler de juridiske ekspertene at man oppretter et spansk testamente. Grunnen til det er at det innebærer mye arbeid å få spanske myndigheter til å godta en norsk skifteattest.

For å få norske dokumenter i arvesaker godkjent i Spania må de blant annet oversettes til spansk og bekreftes av Notarius, før de endelig skal bekreftes av fylkesmannen. Alt dette unngår man ved å opprette testamente. Det eneste dokumentet man trenger å fremlegge er da en dødsattest. Selv om også denne må oversettes og bekreftes, gjør det arbeidet mye enklere for de etterlatte enn hvis de må gjøre alt arbeidet selv. Å finne frem i papirjungelen selv er vanskelig hvis man ikke vet hvor man skal henvende seg.

Derfor anbefales det sterkt å opprette et spansk testamente slik at man unngår at eventuelle arvinger skal få problemer med dette i etterkant. Det spanske systemet er enda mer byråkratisk enn i Norge.

Les mer forbrukerstoff om bolig i Spania

One thought on “Eier du bolig i Spania?

  • March 29, 2013 at 8:43 pm
    Permalink

    Gå til en notarius og si du vil lage ett testament – du betaler gjerne 60 euros for det idag – dette går til madrid og du må gå til bake å hente det når de gir deg beskjed – kan ta noen uker. dette tror jeg er enkelt forklart.

Leave a Reply

Your email address will not be published.