Det koster å bryte trafikkreglene

Bifrost Abogados er et norsk-spansk advokatfirma med kontor i sentrum av Alfaz del Pi. Hos oss jobber en norsk advokat, en norsk advokatfullmektig, en spansk advokat og vår sekretær. Skribenter i dette nummeret er Bifrosts norske advokat Thomas Rønning. Bifrost tilbyr bistand til skandinaviske klienter innen de fleste rettsområder. For mer info, se www.bifrostlaw.com eller ring 966 814 500.

Regelverket i Spania innenfor trafikklovgivningen blir stadig oppdatert. Det er en tendens der straffene økes for uaktsomhet og hensynsløshet bak rattet. Her følger eksempler på lovbrudd som vi mener det er verdt å nevne, siden det er mange forskjeller i forhold til andre naboland.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Statistikken viser at 44 prosent av alle straffereaksjoner i Spania gjelder brudd på trafikklovgivningen. Tro ikke at du enkelt kan ta et glass vin eller to før du setter deg bak rattet. Spania har en promillegrense på 0,25 milligram per liter utåndet luft eller 0,5 gram per liter blod. Det blir ansett som et meget alvorlig administrativt lovbrudd og straffes med påfølgende bot mellom 300 og 600 €, og tap av førerkort i inntil tre måneder.

Det er en alvorlig forbrytelse å kjøre bil eller moped under påvirkning av alkohol og giftige stoffer som narkotika og enkelte medisiner. Det samme om sjåføren nekter å gjennomgå de nødvendige prøver dersom han blir stoppet i kontroll. Dersom sjåføren har en promille på mer enn 0,6 milligram per liter luft eller 1,2 gram pr liter blod, vil dette medføre fengselsstraff fra 3 til 6 måneder, en saftig bot samt tap av førerkort fra 1 til 4 år, avhengig av hva resultatet fra prøvene viser. Dersom føreren nekter å underkaste seg prøver, kan straffen økes til 1 år i fengsel utover de straffer forbrytelsen ellers kvalifiserer til.

Et annet type forseelse, det stadig slås hardere ned på, er brudd på fartsgrensene. Straffen skal stå i samsvar med graden av overtredelsen. Dersom man kjører i mer enn 10 km/t og opptil 60 km /t
over fartsgrensen i 50-sonen, og mellom 10 km/t og 70 km/t på landevei eller motorveien, vil det kvalifisere til en bot på mellom 100 og 600 euro.

Men kjører du enda fortere enn respektive 60 og 70 km/t, får du en tur i fengsel på mellom 3 og 6 måneder i tillegg til boten. Det bør dog bemerkes at dersom noen uten et kriminelt rulleblad i Spania blir dømt til fengsel i mindre enn 2 år skal han ha rett til en betinget dom, slik at han slipper å sone, dersom han betaler boten og holder seg unna lovbrudd i prøvetiden.

DERSOM DU VIL HA EN FINT OPPHOLD I SPANIA, HUSK:
1. Alltid respektere fartsgrensene og ikke kjøre under påvirkning av narkotiske stoffer eller alkohol. Vær oppmerksom på at denne sommeren har trafikkkontrollene økt.
2. Når du blir stoppet ved en kontrollpost, adlyd ordre fra politiet og ikke nekte å utføre pusteprøve.
3. Ved kollisjon med annet kjøretøy, ring alltid til politiet for å få hjelp i utformingen av den aktuelle “skademelding”.
4. Hvis du har blitt rapportert for noen av de overtredelser som er angitt her, ta kontakt med en advokat.

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2012.
Leave a Reply

Your email address will not be published.