Det kommunale manntallet resident eller ikke-resident

Det kommunale manntallet er et administrativt register der alle fastboende og sesongboere i en by er registrert. I følge spansk lov er det obligatorisk å melde seg inn i manntallet i kommunen man bor. Papiret som viser at du er registrert i manntallet (empadronamiento) bekrefter tidsperspektivet for oppholdet på spansk jord, uavhengig
av nasjonalitet, årsak til oppholdet og om man er resident eller ikke.


Tekst: Vicente Germán Saval

Innskriving i manntallet er et bevis for at du er innbygger i kommunen. For å melde seg inn i manntallet må man ha bosted i kommunen. Dette kan være egen bolig eller leid bolig. Det anbefales å melde seg inn i manntallet når man skal bo i Spania. Innmeldingen gjøres i rådhuset i den kommunen du bor, og prosessen er enkel.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Innmelding er nødvendig dersom du for eksempel:
1.skal søke om residencia (lengre eller varig opphold i Spania)
2.skal søke jobb
3.ønsker å benytte deg av gratis helsevesen
4.skal ha barn på spansk skole

Når blir man som utlenlandsk resident skattepliktig i Spania?
For å kunne svare på dette, henviser vi til den spanske skatteetatens differensiering av resident og ikke-resident. I lov 35/2006, artikkel 9, heter det at skatteytere er bosatte residenter i Spania dersom de oppfyller følgende kriterier:

a. Man bor i Spania mer enn 183 dager i året. For å fastslå oppholdsperioden på spansk jord, beregnes også sporadiske fravær, dersom skatteyter oppgir beskatning i et annet land. Dersom den residente oppholder seg i et “skatteparadis”, kan den spanske skatteetaten be om bevis for opphold innenfor perioden på 183 dager i året. For å fastslå oppholdsperioden nevnt i forrige paragraf, regnes ikke midlertidige opphold i Spania dersom du er frivillig arbeider innenfor kultur eller veldedighet.

b. Man har Spania som base for sine forretnings- og økonomiske aktiviteter, enten direkte eller indirekte. Dersom ikke annet er bevist regnes skatteyter som fast bosatt i Spania når ovenfor nevnte kriterier oppfylles, når ektefelle bor fast i Spania og dersom man har forsørgeransvaret for egne mindreårige barn boende i Spania. For å bevise bosted til utenlandsk skatteyter, som har bodd i Spania mer enn 183 dager, er registrering i manntallet nyttig, likesom lysregninger, vann, gass og telefon i skatteyters navn.

Dette betyr ikke at dersom du ikke er verken registrert i manntallet eller kan dokumentere forbruk av strøm etc. i boligen, at man ikke kan bevise vedkommendes faste bosted overfor skatteetaten for å kunne avgjøre om en er resident eller ikke-resident.
Leave a Reply

Your email address will not be published.