Det kommunale manntallet resident eller ikke-resident

Det kommunale manntallet er et administrativt register der alle fastboende og sesongboere i en by er registrert. I følge spansk lov er det obligatorisk å melde seg inn i manntallet i kommunen man bor. Papiret som viser at du er registrert i manntallet (empadronamiento) bekrefter tidsperspektivet for oppholdet på spansk jord, uavhengig
av nasjonalitet, årsak til oppholdet og om man er resident eller ikke.


Tekst: Vicente Germán Saval

Innskriving i manntallet er et bevis for at du er innbygger i kommunen. For å melde seg inn i manntallet må man ha bosted i kommunen. Dette kan være egen bolig eller leid bolig. Det anbefales å melde seg inn i manntallet når man skal bo i Spania. Innmeldingen gjøres i rådhuset i den kommunen du bor, og prosessen er enkel.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Innmelding er nødvendig dersom du for eksempel:
1.skal søke om residencia (lengre eller varig opphold i Spania)
2.skal søke jobb
3.ønsker å benytte deg av gratis helsevesen
4.skal ha barn på spansk skole

Når blir man som utlenlandsk resident skattepliktig i Spania?
For å kunne svare på dette, henviser vi til den spanske skatteetatens differensiering av resident og ikke-resident. I lov 35/2006, artikkel 9, heter det at skatteytere er bosatte residenter i Spania dersom de oppfyller følgende kriterier:

a. Man bor i Spania mer enn 183 dager i året. For å fastslå oppholdsperioden på spansk jord, beregnes også sporadiske fravær, dersom skatteyter oppgir beskatning i et annet land. Dersom den residente oppholder seg i et “skatteparadis”, kan den spanske skatteetaten be om bevis for opphold innenfor perioden på 183 dager i året. For å fastslå oppholdsperioden nevnt i forrige paragraf, regnes ikke midlertidige opphold i Spania dersom du er frivillig arbeider innenfor kultur eller veldedighet.

b. Man har Spania som base for sine forretnings- og økonomiske aktiviteter, enten direkte eller indirekte. Dersom ikke annet er bevist regnes skatteyter som fast bosatt i Spania når ovenfor nevnte kriterier oppfylles, når ektefelle bor fast i Spania og dersom man har forsørgeransvaret for egne mindreårige barn boende i Spania. For å bevise bosted til utenlandsk skatteyter, som har bodd i Spania mer enn 183 dager, er registrering i manntallet nyttig, likesom lysregninger, vann, gass og telefon i skatteyters navn.

Dette betyr ikke at dersom du ikke er verken registrert i manntallet eller kan dokumentere forbruk av strøm etc. i boligen, at man ikke kan bevise vedkommendes faste bosted overfor skatteetaten for å kunne avgjøre om en er resident eller ikke-resident.
CashBackCard TIPS: Visste du at du kan få Cashback på alt av kostnader på reise, opphold og aktiviteter i hele Spania? Med fordelskortet og Appen Cashback, får du penger igjen av det du bruker på blant annet fly, hotell, leiebil, flyplasstransport, bolig, restauranter, shopping, fornøyelsesparker, og mye annet. Fordelskortet er gratis, og er en del av verdens største shopping program, og kan brukes i over 47 land i hele verden. Les mer om Gratis Fordelskort i Spania

Bruk sjemaet under for å sammenligne priser fra leiebilselskapene i Spania. Garantert beste pris!
Takk for at du deler