Denne veien har forstoppelse p.g.a. krise

Du har sikker notert, når du kjører sørover fra Benidorm, eller nordover mot Benidorm, at det bygges en to fils motorvei like ved siden av der du kjører. Du har kanskje også lagt merke til at det hele står, mer eller mindre på stedet hvil for tida.

Tekst: K.J. Hermanrud
Foto: Tom Bjørnø

I følge veisjefen skorter det på penger. Så snart vi får nye bevilgninger fra Valencia, ja, så setter vi i gang for fullt. Denne krisa har forsinket oss med flere måneder, sa veisjefen i en telefonsamtale vi hadde med ham. Det er blitt dyrere enn det vi regnet med og nå må vi vente, sa han. Og det er trist for denne strekningen på N332 mellom Benidorm og Vilajoyosa er en av de farligste i Spania med mange dødsulykker hvert år.

Hva vi aldri har forstått, i Aktuelt Spania, er følgende: A7 er en tre fils motorvei som går fra Sørspania til Nordspania. Store deler av den, – som f.eks. motorveien sør og nord for Valencia og hele A7 fra Alicante og til Malaga er gratis. Men her hvor vi bor er det bompenger. Hvorfor ikke gjøre hele A7 gratis og så slippe å bygge alle disse ekstraveiene rundt alle mulige byer.

Jo, – svaret er at myndighetene ikke kan bli enige med, de private, eierne av motorveien om hva de må betale for å få A7 gratis. Årelang krangling har tilslutt endt opp med at myndighetene har gitt opp og bygger sin egen Variant som er navnet på disse totalt dustete omveiene til mange euromillioner.

Men tilbake til utgangspunktet: De blir ferdige med den nye 332, men om når dette blir, – – se derom tier historien… Og det er synd for denne strekningen mellom Benidorm og Vilajoyosa er, som sagt, en av Spanias verste med mange dødsfall i trafikken hvert år.Denne artikkelen er tidligere publisert av magasinet Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.