Den spanske regjeringen satser på sysselsetting av ungdom

Den spanske regjeringen vil de neste 4 årene øremerke 3,5 milliarder euro til aktivisering av arbeidsplasser for unge, og tilrettelegging for egen virksomhet.

Tekst: Bente Puig

Tiltaket blir delfinansiert av EU. Regjeringen melder om 15 umiddelbare tiltak, deriblant skolering for de som vil fullføre sine studier, og intesivering av sysselsetting for de nyutdannede. 1,7 milliarder går direkte til disse 15 strakstiltakene, hvorav 40% skal brukes til stimulering av sysselsetting, 38% til egen næringsvirksomhet og 22% til skolering.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Resterende vil brukes over tid til å utvikle ytterligere tiltak innenfor utdanning, opplysning i forhold til jobbsøk, intensivering av sysselsetting og garanti om likestilling på arbeidsmarkedet. De vil også arbeide med sysselsetting og skolering av langtids arbeidsløse over 45 år.
Leave a Reply

Your email address will not be published.