Den Norske Klubben setter spaden i jorden

Styret i Den Norske Klubben Costa Blanca kunne endelig undertegne kontrakt med utbyggeren JPC vedrørende bygging av nytt klubbhus.

Tekst: Bente Puig

Kontrakstinngåelsen fant sted i klubbens lokaler fredag 2. november. Tilstede var styremedlemmer, styreleder, tolk, klubbens advokat og sjefene fra JPC. Mandag 19. november settes spaden i jorden, og første fase av bygget skal stå ferdig senest 19. august neste år Forhandlingene har tatt lang tid, spesialt i forhold til bank og delfinansiering av bygget.

Valget av tilbyder falt til slutt på BBVA som ga de beste lånebetingelsene, og de beste vilkårene for de av klubbens medlemmer som ønsker å benytte banken. De totale kostnadene for byggeprosjektets 3 faser er 601 798 euro + 21% iva. Første fase koster 601 086 euro inkludert 21% iva. Beløpet inkluderer byggekostnader, arkitekthonorar, avgifter og depositum m.m. Klubben har en egenkapital på 382.760 euro, og saldoen på klubbens gave/sponsor-konto øker stadig. Per i dag er det her en saldo på 84 289 euro.

Det har vært delte meninger om det skal bygges nytt klubbhus eller ikke, men på siste generalforsamling var det fl ere jastemmer enn nei-stemmer. Alfaz del Pi kommune har stilt en kommunal tomt til disposisjon for de nye klubblokalene de neste 75 årene med mulighet for forlengelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.