De romerske dronningbadene i El Campello blir borte

Romerne bygget fiskeoppdrettsanlegg langs kysten i Middelhavet, spesielt i Italia og Spania. Noen ble bygget for komersialisering, mens andre ble bygget som store akvarier utenfor husene hos de rike og velstående. I Spania finnes kun tre slike fiskedammer, i Calpe, Javea og El Campello.

Tekst: Bente Puig

Fiskeanlegget ved I´lleta dels Banyets i El Campello, kalt «Baños de la reina» (dronning-badene), står i fare for å bli ødelagt av vannet hvis de ikke blir tatt vare på. De siste tre årene har dammene blitt merkbart forringet. Siden
de romerske funnene ligger i kystområdet, tilhører disse staten. I 1999 skulle disse funnene håndteres som museum under MARQs ledelse. MARQ sendte i september 2012 en rapport til statens kystverk om dammenes tilstand der de ba om en løsning, men de har ikke svart på henvendelsen.

Leiebil Alicante – Garantert billigst

Teknisk direktør ved MARQ, Manuel Olcina, understreker at dammene er utsatt for strømninger og bølger. «Det er allerede sprekker i dammene som gjør at vannet river med seg biter av veggene. Til slutt vil de kollapse. Det er mulig å bevare dammene og unngå forrining. Det er ikke store investeringen som skal til, men i disse dager er det vanskelig», sier han. Problemet er at dammene tilhører kystverket, «og vi må ha tillatelse fra dem, da vi ikke har kompetansen til å behandle den delen som grenser mot havet». Fiskedammene i Calpe og Javea er i bedre stand, og lider foreløpig ingen risiko for forringelse.
Leave a Reply

Your email address will not be published.