Costa Blanca Barnehage -er endelig igang!

Etter en rekke problemer med utsettelser som resultat, startet endelig barnehagen i Belmonte opp, til stor glede for barn og foreldre.

Teks: Tom Bjørnø

Da DnsCB sist vinter besluttet å avvikle barnehagetilbudet sitt ved skolen, trigget det flere initiativtakere til å starte prossessen for å åpne et liknende tilbud. Foreldrene som bor i nærheten av skolen, var så heldige at de fikk et tilbud veldig kort vei fra. De to jentene som står bak tilbudet på Belmonte, er Wenche Hartweg Kaspersen og Toril Rypdal. For sistnevnte var dette en gammel drøm som gikk i oppfyllelse. Men den som tror dette var en lettvint vei til et levebrød, må tro om igjen. Mange nordmenn innbiller seg at det er enklere i Spania enn i Norge med regler og forsikrifter, men det er det ikke. Snarere tvertimot, ifølge Wenche. – Hadde vi visst for 6 mnd. siden hva vi skulle igjennom, hadde vi nok aldri startet denne prosessen, sier hun.

Man kan f.eks ikke bare gå inn på et kontor på kommunehuset og si fødselsnummeret ditt, så finner de alt om deg på data. Hva du må søke på, hvilken svar du har fått, om du har betalt avgiftene du skal betale osv. På grunn av varmen så “virker” ikke pc`en hos kommunefunksjonæren mer enn par timer, så må den slås av, og da skal alle søknadene behandles pr papir. En av søknadene ble til og med liggende på siste behandlingsbord i over 2 mnd og ventet på et stempel, som skyldtes fravær av personalet. Så det er slett ikke enkelt her i Spania, sukker den ellers optimistiske Wenche.

Forskriftene er klare. Det er en stor mappe regler og krav som skal fylles for å åpne en barnhage. Eksempelvis må det være 250cm under taket, små barnetoaletter og vasker, dørene skal være mer enn 90 cm brede, rommene skal være x antall kvadrat, og om du holder til i andre etasje, skal det bygges en trapp som har steg på kun 12 cm høyde (normalt er 17-18 cm) og om trappen innehar flere enn x antall steg må det bygges en avsats for å dele opp trappen. På uteområdet må være mer enn 1500 kvadratmeter eller 1,5 mål (barnehagen har 2,2 mål). I nødutganger skal dørene gå utover og være mer enn 90 cm brede og alle rom skal ha nødlys som viser veien ut. Dette er bare noen eksempler som viser at spanske myndigheter ikke tar lett på dette med barnehager.

¨Maksimalt antall barn som Costa Blanca barnehage er registret for er 54 barn på det antall kvadrat man har inne i 2. etasje. Tar man i bruk etasjen nede vil dette antallet øke. Kompetansen hos personalet er 3 årig høyskole, en såkalt Bachlergrad. Toril har 3 år med førskolelærer og Wenche har 3 års vernepleierutdanning med medisinkompetanse, så de er godt skolert så langt. Utenom det er det ingen krav. Reglene om antall barn pr voksen er skremmende. Barn mellom 0-1 år kan være 8 pr voksen, mellom 1-2 år kan man ha 12 pr voksen og mellom 2-3 år kan vi ha 18 barn. Det er store grupper og manglene på armer er vel den største utfordringen. Det er med andre ord langt viktigere for myndighetene at høyden på rommet matcher 250 cm, framfor behovet for ressurser pr barn. I denne barnehagen er det 4 voksne på 25 barn, som de mener er mer hensiktsmessig.

-I Spania innehar mange hus og hager et basseng, og da tror jeg fokuset på “å bli kjent” med vannet er utrolig viktig, sier Wenche. Hun har drevet litt med babysvømming da hennes egne barn var babyer, og ser fordelene de har lært seg med å mestre vannet og dens utfordringer. Viktig for barna om de ramler uti og veldig betryggende for foreldrene. Man skal aldri forlate barn i nærheten av et basseng men de skal bli så flinke at om de ramler uti vet de å legge seg på ryggen eller komme seg til kanten og “gå” med hendene bort til nærmeste trapp. -Vi er så heldige å ha et stort og flott inngjerdet basseng på barnehagetomten, som kan brukes til dette formålet, samt å hjelpe større barn til å tilpasse seg vannet. Andre planer er et samarbeid med de norske skolene. Lesestund med elever som har lært å lese, praksisplass til helse og sosialstudenter fra Spania og Norge, og muligheten til å bruke barnehagen som et flerbrukshus. Dart for fedre, sy/strikke klubb for mødre, bruke huset til å feire bursdager, discodans for ungdommer på ungdomsskolen osv. Mulighetene er mange.Denne artikkelen er tidligere publisert i Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.