Brevduer – medisinske sendebud….

En tysk farmasøyt fraktet reseptbelagt medisin med brevduer. Med duenes hjelp ble han en pioner i luftfotografering.

Tekst: Bente Puig

Julius Neubronner (1852-1932), en tysk farmasøyt som bodde i en liten landsby ved Frankfurt, brukte duer til å frakte reseptbelagt medisin til nærmeste sanatorium. Daglig kunne han få besøk av duene som kom med resept, og Neubronner sendte duen tilbake med inntil 75 gram medisin i beholderen.

Selv om dette var den mest effektive metoden i 1903 var ikke duene alltid til å stole på. De kunne fl y seg vill i tåken og bli borte i ukesvis. Neubronner som var en ivrig hobbyfotograf bestemte seg for å utforske fenomenet, og festet et lite kamera til duene. På den måten kunne han følge deres vei, og med denne oppfinnsomme ideen ble Neubronner en pioner i luftfotografering. Han tok patent på oppfinnelsen og ble anerkjent i hele verden. Han deltok på internasjonale utstillinger med sine luftfotografi er, og solgte dem også som postkort.

Da Tyskland forberedte 1. verdenskrig viste det tyske militæret stor interesse for Neubronners oppfinnelse, og de studerte mulighetene for å bruke duene til spionasje. På den tiden opplevde man en rask utvikling av militærfly, og duespionasje ble satt tilside for ny teknologi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.