Brakkland blir igjen tatt i bruk!

Arbeidsløse ungdommer i Altea får nå sjansen til å lære seg landbruk!

Tekst: K.J. HERMANRUD

Landområder som ligger brakk rundt Altea blir igjen aktivisert og vil bli benyttet til landbruk. Eierne lar kommunen få bruke landet gratis i fem år. Til gjengjeld blir jordstykket renset og pløyet slik at det kan brukes til dyrking av grønnsaker.

Arbeidskontoret velger ut de 45 unge som her vil få opplæring i økologisk landbruk. Siden det stadig blir større og større etterspørsel etter økologisk frukt og grønnsaker, mener kommunens talsmann at dette er et prosjekt som har livets rett.

Når det hele er kommet igang vil kommunen gi de arbeidsløse parseller på 400 kvadratmeter. Kommunen vil så arrangere et økologisk marked én gang i måneden hvor dyrkerne kan komme og selge sine produkter. I sannhet et godt tilbud i krisetider!Denne artikkelen er tidligere publisert av magasinet Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.