Boliger i gamlebyen i Altea er i dårlig forfatning

Det er flere tiår siden mange av boligene i gamlebyen i Altea ble forlatt, noe tilstanden til boligene bærer preg av. Boligene er verneverdige, og huseierne er pliktige å holde husene vedlike.

Tekst: Bente Puig

Nå har rådhuset i Altea kartlagt boligene som trenger en overhaling. Hele 60 huseiere i Altea vil nå få krav om oppussing. Plan- og bygningssjefen i kommunen, Carolina Punset, hevder å ha loven i hånd når hun nå forlanger at boligfasadene skal pusses opp.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Noen trenger et malingsstrøk eller en skurefille, mens andre trenger større reparasjoner i murfasaden. – Avskaling, sprekker og sår i fasaden er gjengs blant huseierne som ikke oppfyller sin plikt om å holde boligene i orden, noe som er fundamentalt hvis vi skal fremstå som en turistby av kvalitet, sier Punset. Det er første gang rådhuset går ut og krever huseiernes innsats for et godt bybilde.