Bløffen lever videre – CO2

Stadig flere får et mer nyansert syn på bindingen mellom CO2 og klima. Mer enn tusen internasjonale klimaforskere og mer enn 31000 akademikere i USA har til nå skrevet under på klimaskeptiske erklæringer, uten at det ser ut til rokke ved det som er vedtatt som politisk korrekt sannhet, nemlig at CO2 kommer til å ta knekken på menneskeheten.

Av Tom Bjørno

I USA og Storbritannia er det nå mindre enn halvparten av innbyggerne som tror på noen alvorlig klimatrussel. Det samme ser vi i Norge og andre land. Til og med FNs klimapanel IPCC har nylig innrømmet at det ikke er mer ekstremvær nå enn før CO2 fra menneskelig aktivitet skulle ha blitt alvorlig på 1950-tallet. CO2-skremslene synes bare å være en politisk skapt hypotetisk myte. CO2 er framstilt som noe vederstyggelig, nærmest som en giftig forurensning, mens det er en harmløs klimagass som er meget viktig for livet på jorden gjennom fotosyntesen. Mer CO2 gir mer plantevekst og mer mat. All CO2-virksomhet bør opphøre straks, og de enorme ressurser som er planlagt brukt på å redusere CO2, – til ingen nytte, kan brukes på virkelige problem som å bekjempe sult, sykdom, fattigdom, energimangel etc., samt motvirke negative endringer som følge av naturlige vær- og klimavariasjoner, som alltid har og fortsatt vil forekomme.

Kanskje er den største trusselen mot menneskeheten alle de ressursene man setter i sving mot et spøkelse som neppe finnes. For kostnadene ved å forsøke å redusere global oppvarming er enorme. Tidligere rådgiver til statsminister Thatcher, lord Christopher Monckton presenterte noen økonomiske beregninger for World Federation of Scientists i august 2012. Han tar utgangspunkt i modellene til FNs IPCC og klimapolitikken til enkelte land. Beregningene viser hva det vil koste å redusere temperaturen med 1 ºC ved å redusere menneskeskapt CO2 i atmosfæren gjennom forskjellige tiltak, sammenlignet med kostnadene ved å forhindre skader på grunn av uvær som kanskje kan skyldes endret klima (skadeverdi). Basert på «US carbon-trading Bill» så vil det koste 69 trillioner dollar å fjerne så mye CO2 at en hypotetisk fremtidig temperaturøkning på 1 ºC kan unngås. Det er over 5 ganger mer enn å forhindre klimaskader på grunn av antatt mer uvær. Tilsvarende kostnad for EU’s klimaprogram er 138 trillioner dollar pr grad Celsius, eller over 17 ganger kostnaden for uværsskader. Dyrest er Australias klimatiltak; 2000 trillioner dollar pr grad, eller 48 ganger mer enn å avverge uværsskader. Etter som klimamodellene har vist seg å være uriktige så vil sannsynligvis ikke en reduksjon av CO2 ha noen virkning i det hele tatt! Alternativet, nemlig å ikke gjøre noe og heller betale for de skader uvær fører til, vil bare koste 5-6 % av dette. Gjennomføring av tiltak for å forhindre skader fra naturlig uvær vil koste mindre enn 20 % av kostnader for å fjerne CO2. Det blir som å betale over 5 ganger mer i forsikring enn forsikringsobjektets verdi, med andre ord, det komplette idioti. Men det blir som man roper i skogen. Interesseorganisasjoner, firmaer og andre som tjener penger på hysteriet lar seg ikke stoppe.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Klimaendringene er i utgangspunktet minimale, og om de finnes, mener mange forskere at solen er en viktigere grunn til det enn CO2, men det passer de som lever av klimahysteriet dårlig. Solen er vanskelig å gjøre noe med, såfremt ikke en smart sjel finner ut at man kan “fange” solstråler. Solen kan styre klimaet på jorden på forskjellige måter. Variasjoner i jordens bane, vinkel og andre svingninger omkring solen, med tillegg av innflytelse av månen, påvirker forholdene på jorden (Milankovic sykler). Aktiviteten på solen påvirker kosmisk stråling som igjen har betydning for skyer ( professor i fysikk dr. Henrik Svensmark). Innflytelsen av kosmisk stråling på kimdannelse i atmosfæren som kan danne skyer er også demonstrert og bekreftet i CERN (CLOUD experiment, Kirkby- 2011). Solens UV (ultrafiolette) stråling varierer mellom 5 og 8 % og kan påvirke atmosfæren og klima. Det er bevilget enormt med skattepenger til klimasaken fra forskjellige regjeringer, f.eks. USA med mer enn 79 mrd. dollar før 2010. Statsminister Stoltenberg, er av IPCC utpekt til å samle inn 100 mrd. dollar årlig til et FN som er beryktet for korrupsjon. På grunn av at det er så store pengebeløp tilgjengelig innenfor klimahysteriet så er det naturlig at mange aktører er ute etter en del av kaka; forskere, politikere, miljøaktivister, industrihatere generelt, smarte forretningsfolk innen miljøbusiness og klimakvotehandel, journalister med mange flere.

Blant profilene som er blitt rike på hysteriet er tidligere visepresident Al Gore, NASA GISS-leder James Hansen og IPCC-leder Pachauri. Politikere er ofte motivert av makt, kontroll- og styringsiver, skatter og avgifter. Forskere og miljøaktivister er på sin side konstant på jakt etter bevilgninger. Det vil alltids finnes forskere som finner det de er betalt for å finne. Mulighetene for svindel og korrupsjon er mange, og de mulighetene benyttes også, bevist f.eks gjennom Climagate 1 og 2, som har avslørt hvordan klimaforskere har jukset, forsøkt å stenge ute realistiske klimaforskere, boikottet tidsskrifter som har publisert artikler de ikke liker og sørget for at en redaktør måtte gå av, holdt tilbake offentlig informasjon sammen med mye mer av uetiske handlinger som forskere burde avholde seg fra.

“Fakegate” er det siste. En fremtredende klimaforsker, dr. Peter Gleick, har på kriminelt vis, med forfalsket identitet, stjålet dokumenter og videresendt forfalsket dokument for å sette klimarealister i den uavhengige organisasjonen Heartland i et dårlig lys. Avsløringen ble slått stort opp i USA, mens media i Norge slukte den forfalskede informasjon rått, uten å kontrollere riktighet en og opprinnelsen selv. De såkalte “klimaalarmistene” har også i lengre tid manipulert temperaturmålinger og historiske data for at global temperaturutvikling tilsynelatende skal kunne stemme bedre med utslipp av CO2 fra mennesker. Er dette “Keiserens nye klær” i ny innpakning? Bare man sier det ofte nok, vil mange til slutt godta det, selv om ingen virkelig ser det.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Norge lot være å slå følge med Canada, en annen storprodusent av olje og gass med en økonomi som fortsatt er i vekst, da de forlot Kyotoavtalen. Noen tar bedre vare på sine interesser enn andre. Imens øser landet ut milliarder til kjøp av klimakvoter og bevaring av regnskogen. Begge deler sannsynligvis uten særlig virkning på klimaet, fordi Norges utslipp av klimagasser er ubetydelige i den store sammenheng. For det andre er den vitenskap klimapolitikken bygger på ikke annet enn ubekreftede hypoteser. Det er mange, godt oppegående vitenskapsmenn som har påpekt at klimagasser som kulldioksid sannsynligvis ikke har nevneverdig virkning på verdens klima. En ubehagelig sannhet for Klimapanelet er at verdens temperatur overhode ikke har steget de siste 15 årene til tross for fortsatte utslipp av klimagasser. Klimarealistene mener dette er som forventet; at både den foregående temperaturøkning og den nevnte stagnasjon er en del av naturlige svingninger og at vi nå kan forvente en nedgang de nærmeste tiårene. Men til da har politikerne klart å svi av mange friske penger ,trolig til ingen nytte.

Global temperatur har ikke steget signifikant på 17 år på tross av jevn øking av CO2.
· Korrelasjon mellom CO2 og global temperatur er dårlig
· Klimaalarmister og miljøfanatikere har skapt en ubegrunnet hysterisk frykt for den livsviktige gassen CO2 og bruk av fossil energi.
· Klimamodellene stemmer ikke med virkelig utvikling og målinger av klimaparametere.
· Det finnes ikke bevis for at CO2 har noen virkning på klima.
· Det er avslørt mange tendensiøse påstander, usannheter og etter manges mening også juks fra klimaalarmister og FNs klimapanel IPCC.
· Det er hovedsakelig naturlige årsaker til endringer i global temperatur og klima som dominerer både nå og tidligere.
· Påvirkning fra solen, astronomiske fenomen, kosmisk stråling, hav og skyer gir gode forklaringer på endring i global
temperatur og klima, – forklaringer som stemmer med faktiske målinger.
· Ressursene som brukes på klimahysteriet (tid, krefter og penger) kan brukes på reelle problem som å bekjempe sult, sykdom, fattigdom, energimangel etc., samt motvirke negative endringer som følge av naturlige vær- og klimavariasjoner.Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania nr. 1 2013


Leave a Reply

Your email address will not be published.