Billig torsk i spanske fiskedisker

Minsteprisen på torsk har rast til bunns den siste tiden, mye grunnet finanskrise i Syd- Europa og en økning i torskekvoten på 20 prosent for 2013. Mesteparten av torsken ender opp i Portugal, Italia og Spania, de europeiske landene som er hardest rammet av krisen. Den dårlige økonomien presser prisene ned. Dagens prisnivå på torsk er 25% lavere enn i fjor, og er nå på samme nivå som for 20 år siden. Den norske fiskerinæringen går dermed en usikker tid i vente.

Per i dag er det ikke torskefiske lønnsom forretning. Mens torskeprisen synker, øker omkostningene. Drivstoffet for eksempel er fem ganger dyrere i dag enn for tyve år siden. Flere fiskere vurderer å hoppe over til andre næringer, og store fartøy står i fare for å miste sitt mannskap.Leave a Reply

Your email address will not be published.