Barn under fattigdomsgrensen

26% eller nesten 2,2 millioner barn lever under fattigdomsgrensen i Spania, etter å ha ligget lenge på rundt 24%.

Tekst: Bente Puig

Dette viser tall fra Unicef som hevder at barna er den gruppen som er verst rammet av krisen i landet. Bare de to siste årene har antallet økt med 205 000 barn. I 2010 levde 13,7% av barna i hjem rammet av veldig fattigdom, kun forbigått av Burgaria og Romania blant de 27 EU-landene. Dagens 26% er fem prosent høyere enn gjennomsnittet.

Tall viser at antall barnefamilier med arbeidsledige foreldre har steget 120% i perioden 2007 til 2010. Dette betyr i mange tilfeller dårligere livskvalitet, samliv og forhold mellom barn og voksne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.