Barn med eget kooperativ lager såpe og parfyme

Elevene ved barneskolen CEIP Manuel Riquelme de Hurchillo i Orihuela har sitt eget kooperativ der de selger egen¬produsert såpe og parfyme for veldedige formål.

Tekst: Bente Puig

Initiativet har vekket interesse fra myndighetenes side, og skolen har blitt premiert med “Premio nacional de medio ambiente” (nasjonal miljøpris) og “Premio Nacional de Educación” (nasjonal utdan¬ningspremie) så langt tilbake som i 1999. I tillegg har Unesco erklært initiativet for “Proyecto de calidad mundial” (verdens kvalitetsprosjekt). Skolen, med 175 elever, tok for 25 år siden i bruk en undervisning¬splan basert på miljø og verdiskapning.

Ett eksempel på dette er skolens egen grønn¬sakshage der elevene selv dyrker og inngår i kooperativet. Hver elev har en tittel in¬nenfor kooperativet “La Casita Verde”, som selger sine grønnsaker til skolekjøk¬kenet. Annethvert år deles overskuddet, 50% til elevene og 50% til Unicef. Skolen har valgt å utvide produksjonen i år med såpe og parfyme. Til dette formålet har de fått hjelp fra teknikere for å utvikle skogsa¬romaen på produktene. Elevene går selv ut i skogen og plukker rosmarin og lavendel til produksjonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.