Banco malo (dårlig bank)

I månedsvis har den spanske regjeringen snakket om å opprette en instans foreløpig kalt “banco malo” (dårlig bank). Banken skal fungere som en type eiendomsbyrå for bankenes store eiendomsportefølge. Dermed blir staten Spanias største eiendomsmegler!

Tekst: Bente Puig

De statlige bankene BFA-Bankia, Novagalicia og Catalunya Caixa alene har en portefølje på 50 000 boliger til en verdi av 15 milliarder euro. Bankene som trenger refinansiering for å komme i null igjen, vil måtte overføre eiendomsporteføljen sin til “el banco malo”. Denne banken vil så taksere boligene og administrere salgoperasjonen med utsalgspriser inntil 50-60% under dagens takst. Eksperter har delte meninger om en slik “dårlig bank”. Noen mener at dette er løsningen for at bankene igjen kan gi kreditter til familier, andre mener dette vil bli en like stor fiasko som i andre land man har prøvd det samme.

Generelt så viser de spanske bankene til ganske sunne regnskap, men realiteten er en annen, og de fleste trenger refinanisering. Rent regnskapsmessig har man fortjeneste på den ene siden og tap på den andre, samt omsetning og utgifter. Problemet er at verdien på enkelte aktiva i realiteten er lavere enn det banken oppgir i sine regnskap. Dette gjelder de såkalte “activos toxicos” (giftige aktiva), bestående i hovedsak av eiendommer, og misligholdte kreditter til privat og forretning.

For å lettere forstå dette, kan vi gi et eksempel: banken fullfinansierer en bolig til 200 000 euro i 2006. Lånetaker misligholder lånet, og banken overtar eiendommen. I bankens regnskap figurerer eiendommen som intekter med en verdi på 200 000, mens dagens verdi på boligen muliggens kun er 100 000 euro. Intektene man kan få ved salg av denne boligen er dermed mye lavere enn bankens regnskap tilsier. Det samme skjer med misligholdte lån. Aktiva figurerer som intekter, en sum som banken vil få inn, men som i virkeligheten er rent tap fordi lånetaker ikke har den minste intensjon om å betale tilbake lånet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.