ARV- OG SKIFTE ETTER AVDØD NORDMANN I SPANIA del 4

Bifrost Abogados er et norsk-spansk advokatfirma med kontor i sentrum av Alfaz del Pi. Hos oss jobber en norsk advokat, en norsk advokatfullmektig, en spansk advokat og vår sekretær. Skribenter i dette nummeret er Bifrosts norske advokat Thomas Rønning. Bifrost tilbyr bistand til skandinaviske klienter innen de fleste rettsområder. For mer info, se www.bifrostlaw.com eller ring 966 814 500.

Tekst: Thomas Rønning

Bifrost Advokater skal i en artikkelserie se nærmere på forholdene rundt arv og skifte for nordmenn som dør i Spania. I forrige nummer så vi på uskifte. I dette nummeret av Aktuelt Spania, og noen nummer fremover, skal vi se på arveavgift.

Et dødsfall har mange rettslige virkninger. Èn av disse er at arvingene må betale arveavgift til staten på midlene de har mottatt i arv. Hvis en nordmann dør, og han hadde verdier i Spania, så gjelder følgende: a) Var avdøde bosatt i Norge ved sin død så skal i utgangspunktet all arveavgift svares til Norge, jf. arveavgiftslovens § 1. Dette gjelder både for midlene i Norge og i Spania. Avgiftsgrunnlaget vil altså beregnes av verdiene på midlene i begge land. b) Hvis avdøde var bosatt i Spania skal arvingene betale arveavgift til Spania, også for midlene som måtte befinne seg i Norge. Arveavgift skal altså som utgangspunkt betales til det landet avdøde var formelt bosatt i på dødstidspunktet, uavhengig av hvor midlene befinner seg. Men for å komplisere det hele litt, så gjelder det naturligvis unntak fra denne hovedregelen. Verdier som f.eks. fast eiendom skal det alltid betales arveavgift av der eiendommen ligger, jf. f.eks. norsk arveavgiftslovs § 1, 3. og 4. ledd. Dette innebærer at f.eks. arveavgift på verdien av spansk bolig alltid må betales til Spania, selv om den avdøde fortsatt formelt var bosatt i Norge.

De fleste nordmenn som er bosatt i Spania på dødstidspunktet har både verdier i Norge og i Spania, og ofte bor arvingene deres (barna) hjemme i Norge. Noen av disse personene var formelt bosatt i Norge selv om de bodde mesteparten av året i Spania, mens andre hadde tatt fast opphold i Spania. Det derfor viktig å ha “tunga rett i munnen” når avgiftspliktene skal klarlegges (forøvrig også når resten av boet og skiftet skal planlegges).

Typeeksempel 1: En nordmann som ved sin død var bosatt i Norge, men hadde feriebolig i Spania og oppholdt seg her 5-6 måneder i året, og som har 3 voksne barn bosatt i Norge. I tillegg til huset i Spania hadde han en konto og en spanskregistrert bil. Hans arvinger må i utgangspunktet betale arveavgift til Norge for all arv. Nå er det dog slik at arvingene må gjennomføre et delvis skifte i Spania for de spanske midlene for å få frigjort disse og få tilgang på konto, overført grunnbokshjemmel på eiendommen osv. Det følger da av spanske regler, samt av unntaket i norsk arveavgiftslov, at det skal svares arveavgift for eiendomsverdien til spanske myndigheter.

I dette tilfellet vil altså arvingene måtte betale arveavgift på alle verdier til Norge, minus verdien av den spanske boligen. I Norge må arvingene oppgi eiendommen i Spania, men verdien blir ikke regnet med i avgiftsgrunnlaget hvis man dokumenterer å ha betalt arveavgift i Spania. Når det gjelder verdien av kontoen og bilen Spania, så skal dette i et slikt tilfelle egentlig ikke avgiftsberegnes i Spania, men i Norge, fordi det ikke faller inn under unntaksreglene. Nå er det likevel slik at de fleste i praksis betaler arveavgift til Spania også på disse midlene, av praktiske årsaker fordi det blir tungvint å forsøke å bevise i Spania at man har betalt avgift på dette i Norge. Den løsningen som i praksis følges er derfor at man betaler arveavgift på alle midlene som befant seg i Spania til den spanske stat, og alle midler som befant seg i Norge til den norske stat. Juridisk korrekt er det ikke, og det er grunn til å revurdere praksisen i en del tilfeller, fordi de avgiftsfrie beløpene er mye større i Norge enn i Spania (se nedenfor).

Typeeksempel 2: En nordmann som ved sin død var bosatt i Spania, og her hadde han en flott enebolig, bil, bankkonto osv. I Norge hadde han beholdt et landsted/hytte, samt aksjer på børs og eierandeler i et firma. Mesteparten av sparepengene sto på norsk bankkonto. Alle barna hans bor i Norge. Hans arvinger må i utgangspunktet skifte hele boet i Spania og betale all arvegift til Spania, herunder på midlene som befinner seg i Norge. Det som avgjør er den avdødes bosted. Dette kan bli meget lite gunstig for arvingene pga. de lave avgiftsfrie beløpene i Spania. Men nå er det slik at verdien av den norske hytta skal det beregnes norsk arveavgift av, jf. § 1, 3. ledd i arveavgiftsloven. De andre midlene dog, slik som den norske bankkontoen og aksjene, skal i prinsippet avgiftsberegnes i Spania. Men som nevnt over i typeeksempel 1: Mange velger å betale avgift av de norske midlene i Norge og de spanske midlene i Spania. I dette tilfellet er det heller ikke juridisk korrekt, men det er penger å tjene på å gjøre det slik pga. avgiftsfrie beløp.

Som nevnt ovenfor. Norske arvinger er uten tvil mest tjent med å betale så mye av arveavgiften som mulig i Norge, i den grad det er margin for skatteplanlegging og valgmuligheter i anledning skiftet. Dette skyldes at arveavgiften i Norge er lavere enn i Spania, særlig for barn (livsarvinger). Men særlig fordi de avgiftsfrie beløpene i Norge er vesentlig høyere enn i Spania. I Spania skiller de nemlig mye mellom bosatte arvinger og ikke-bosatte arvinger (altså utlendinger) skattemessig. Dette innebærer at de avgiftsfrie beløpene er svært lave for utenlandske arvinger (ca. 100.000 kroner), mens det i Norge pt. er 470.000 kroner (per arving pr. arvelater). Det lønner seg derfor å betale arveavgift til Norge istedenfor til Spania hvis man er livsarving til en nordmann som døde med verdier i Spania. Det man dog ikke kommer utenom er arvavgift på eiendommen.

Kjøpe eller selge bolig i Spania?
På boligportalen Allpropertiesspain.com kan du finne drømmeboligen du er på jakt etter i Spania. Portalen gir deg oversikt over hvilke boliger som er til salgs og utleie i hele Spania. Alle spanske boliger på et sted. Skal du selge bolig i Spania, kan du selge boligen privat eller gjennom en registrert eiendomsmegler helt gratis. Sjekk selv på www.allpropertiesspain.com

Les også del 1,2 og del 3 av temaet Arv og Skifte etter avdød nordmann i Spania.
Del 1 – Arv og skifte etter avdød nordmann i Spania
Del 2 – Arv og skifte etter avdød nordmann i Spania
Del 3 – Arv og skifte etter avdød nordmann i Spania

I neste nummer skal vi gå nærmere inn i detaljene rundt reglene for arveavgift.

Leave a Reply

Your email address will not be published.