Arv og skifte etter avdød nordmann i Spania

Bifrost Advokater skal i en artikkelserie se nærmere på forholdene rundt arv og skifte for nordmenn som dør i Spania. I forrige nummer så vi på testamenter og nødvendigheten av disse for nordmenn som bor i Spania eller har verdier her. I dette nummeret skal vi se på andre forholdsregler som nordmenn kan ta mens de er i live (altså forut for dødsfallet) for å lette skiftet for arvingene i Spania, særlig for lengstlevende ektefelle.

Tekst: Thomas Rønning BifrostLaw

Det er viktig å merke seg at vi snakker om skiftet i Spania og praktiske forhold i Spania etter dødsfallet. Man må da huske på at hvis avdøde var registrert bosatt i Norge og kun hadde verdier i Spania, så skal skiftet i prinsippet styres fra Norge og kun delvis skifte gjennomføres her. Uskifteattest og skifteattest utstedes av norsk skifterett. Det er mer komplisert hvis avdøde var folkeregistrert utflyttet fra Norge, og fast bosatt i Spania. Da må skiftet styres fra Spania (etter spansk skiftelov, men norsk arvelov), og norsk skifterett utsteder ikke uskifteattest/ skifteattest – noe som kompliserer situasjonen betraktelig.

I den sammenheng er det grunn til å minne om et par enkle forholdsregler som ektefeller bosatt i Spania kan ta, for å lette situasjonen etter et dødsfall eller ved alvorlig sykdom. Straks etter dødsfallet blokkeres alle verdier som tilhørte avdøde. Dette innebærer at bankkonti mm. ikke lenger kan disponeres. Fast eiendom, biler mm. som tilhørte avdøde kan ikke selges. Alt blir liggende fastlåst inntil skiftet, privat eller offentlig, er gjennomført.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Det er viktig å være oppmerksom på at det som her nevnes også gjelder felles bankkonto. Mange gjenlevende ektefeller har fått seg ubehagelige overraskelser når de har oppdaget at ekteparets eneste bankkonto er blitt sperret, selv om halvparten av denne tilhører gjenlevende selv. Det anbefales derfor alltid å ha minst èn konto som utelukkende står på eget navn, og som inneholder nok penger til å kunne “overleve” inntil skiftet er gjennomført (her bør man regne minst 12 mnd. for sikkerhets skyld).

Når man oppretter felles konto, bør man også tenke igjennom om begge skal stå som kontoinnehavere eller om den ene av ektefellene skal være autorisert på den andres konto. Dette kan virke som bagateller oppe i et dødsfall og et skifte, men det kan ha svært stor praktisk betydning. Nettopp fordi man også ofte må betale arve-avgiften i Spania på forskudd, er det helt sentralt at arvingene (særlig lengstlevende ektefelle), ikke får alle sine likvide midler “fryst” pga. dødsfallet.

En annen ting som arvingene bør tenke på, særlig gjenlevende ektefelle, er disposisjonsrett over felles midler hvis en av ektefellene skulle få et slag eller av andre årsaker bli pleietrengende og uten rettslig handleevne (men uten å dø). I et slikt tilfelle kan den andre ektefellene få det meget vanskelig, fordi hun ikke kan disponere over felles bolig ol. uten mannens samtykke (som han ikke kan gi). For å bøte på dette anbefales at man oppretter gjensidige fullmakter, gjerne samtidig som man lager gjensidige testamenter.

Disse fullmaktene må inneholde en spesiell klausul som gjør at de er gyldige selv om fullmaktsgiver senere mister sin rettslige handleevne. Hvis dette blir gjort riktig, vil fullmakten hjelpe den andre ektefellene til å kunne disponere over felles midler selv om den ene blir sengeliggende, blir dement, får slag el. Dette kan ha meget stor praktisk betydning. Det sier seg selv at bare ektefeller med stor grad av gjensidig tillitt bør opprette slike fullmakter, da de må være vide og potensialet for misbruk er derfor også stort.

I neste nummer skal vi se nærmere på noen av grunnreglene for skiftet i Spania. Hvilke lover gjelder? Er det norsk eller spansk lov? Hvilke papirer trengs? Hva med uskifte? Kan jeg sitte i uskifte i Spania?

Les også del 2 og del 3 av temaet Arv og Skifte etter avdød nordmann i Spania.
Del 2 – Arv og skifte etter avdød nordmann i Spania
Del 3 – Arv og skifte etter avdød nordmann i Spania

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2012.
One thought on “Arv og skifte etter avdød nordmann i Spania

Leave a Reply

Your email address will not be published.