Arkeologiske utgravninger i Villajoyosa

Under gravearbeid i Les Ribetes I forbindelse med vannforsyningen til byen, er det gjort arkeologiske funn fra helt tilbake til slutten av iberertiden og begynnelsen på romertiden for 2200 år siden.

Tekst: Bente Puig

En blyant laget av ben er funnet i perfekt stand. Blyanten kalles “stylus” og ble brukt til å skrive på voksede trebord. Funnet ble gjort i en silo fra iberertiden på 1,8 meter i diameter. Blyanten har en spiss form, og i enden ser det ut til å ha vært myk gummi som viskelær. Blyanten skal stilles ut på museet i Villajoyosa sammen med andre funn av bronse.

Leiebil Villajoyosa – Garantert billigst

Direktør ved Museo de la Vila, Antonio Espinosa, sier at det fantes en viktig bosetning av iberere og senere romere akkurat i dette området, men at alle rester ble gravlagt da de anla carreteraen N-332 i 1930-årene. Studier viser et 2000 år gammelt veinett under Villajoyosa som blant annet forbandt byen med Albir.

Dersom man med hest og kjerre skulle reise til Albir, var utgangspunktet der Plaza de la Generalitat er i dag, for så å stige oppover til Kardo Maximus (idag Calle Canalejas) mot Creueta der det var hundrevis av graver. Så tok man veien til Valencia (i dag avenida de Benidorm) forbi de nylig oppdagede landsbyene Barberes Sur og Cales i Alataies.


Leave a Reply

Your email address will not be published.