Apparat mot utstående ører

Firmaet Innovaciones Disras, produsenten av “Otostick”, er trukket ut til finalen i La Caixa og ENISAs entreprenørpris for sitt apparat for utstående ører.

Tekst: Bente Puig

Oppfinneren av apparatet er Francisca Gamero, en ar¬beidsledig mor fra Badajoz. Hun stiftet fir¬maet med henblikk på forskning, produks¬jon og distribusjon av innovative løsninger for helsevesenet. Nå, fire år etter, er Otostick å finne i alle apotek i hele Spania. Ideen til apparatet fikk hun fordi hennes egen datter hadde utstående ører.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Apparatet korrigerer utstående ører, og holder dem i riktig posis¬jon i forhold til hodet. Gamero har fått mye hjelp fra universitetet i Extremadura og uni¬versitetet i Alicante i utviklingen av produk¬tet. I dag forsker firmaet på et tilsvarende apparat for spebarn. Blant 460 prosjekter, fikk Gamero førstepremien for beste for¬retningsprosjekt i Extremadura. «Proyecto Nees» heter premien, som gis av rådhusets økonomi- og handelsråd. Hun har også mot-tatt premien Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales (Ekselent oppfinnelse av rurale kvinner).

Leave a Reply

Your email address will not be published.