Apotekene i Valencia ber om akutt redning

Apotekene og farmasøytforbundet i Valencia- regionen ber statens regionsfond (FLA) om «spesial-rednings-pakke» for å unngå konkurser i sektoren.

Tekst: Bente Puig

Delstatsregjeringen «La Generalitat» skylder apotekene i Valencia 450 millioner euro. Dette er gjeld som har hopet seg opp de siste 4,5 månedene grunnet pengemangel i delstatsregjeringen. La Generalitat betalte nylig fakturaene fra april og halve mai-måned, på tilsammen 118 millioner, med penger fra regionsfondet FLA.

Presidenten i farmasøytforbundet i Valencia- regionen, María Teresa Guardiola, uttalte i en pressekonferanse: -løsningen på dette problemet ligger i Madrid, ikke hos delstatsregjeringen, for de har ikke penger. Apotekene føler seg totalt hjelpesløse og oversett, og trenger en radikal og definitiv løsning på lik linje med bankenes redning. Det er nå mange apoteker som ikke klarer å betale husleien, og får hjelp fra foreldre og familie.

Apotekene er nå en sektor som opplever et sosialt drama på lik linje med andre sektorer. Vi må redde apotekerne og deres familier. Guardiola meddelte at de har lagt frem krisesituasjonen for skatte-ministeriet, som har lovet å behandle saken øyeblikkelig. Mandag 5. november stengte flere av de 1200 apotekene i Alicante, Castellón og Valencia i protest. De laget en turnusordning slik at det alltid er ett apotek åpent i nærområdet

Leave a Reply

Your email address will not be published.