Alkoholmisbruk etter slankeoperasjon

For mange fedmeram¬mede pasienter kan alkoholmisbruk bli et nytt problem etter en slanke¬operasjon med gastrisk bypass med reduksjon av magesekken, viser en ny studie fra American Society for Metabolic and Bariatric.

Tekst: Bente Puig

Procentan¬delen som utvikler denne avhengigheten etter slankeoperasjon er bare 3%, men i tall utgjør dette 2000 nye tilfeller per år i USA. Ved oppfølging av pasientene de to første årene, viste 3% symp¬tomer på avhegighet. Presidenten i organisas¬jonen, Dr. Robin Black¬stone, sier at tallene ikke er overraskende da det er kjent at pasientene blir mer sensible overfor alkohol etter en operas¬jon.

Grunnen til dette er at magesyren normalt bryter ned mye av alko¬holmolekylene, og et¬ter en gastrisk bypass kobles mye av denne syren ut. – Man burde ikke drikke alkohol i det hele tatt etter en slanke¬operasjon, uttaler Black¬stone. 2000 pasienter fra klinikker i hele USA del¬tok i undersøkelsen. Mer enn halvparten av pasi¬entene som utviklet alko¬holavhengighet hadde ikke alkoholproblemer før operasjonen. Hyp¬pigheten var størst blant unge menn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.