Agustín Ibarrola besøkte Alfaz del Pi

Fredag 14. september tok Den Norske Klubben, sammen med Alfaz del Pi kommune, i mot den anerkjente baskiske kunstneren som forærer oss nordmenn skulpturen til minne om de 77 ofrene ved Utøya

Tekst: Bente Puig

Et titalls mennesker, deriblant representanter fra Sjømannskirken, kom¬munen og Den Norske Klubben, tok imot det ærefulle besøket som fant sted i parken der statuen skal stå. Kun¬stneren Agustín Ibarrola (82 år) kom sammen med sin kone. Begge hadde et stort ønske om å se parken og finne eg¬net punkt for reising av skulpturen som måler hele fem meter i høyde og veier 5 tonn. – Det er viktig at den står på et solfyllt og godt synlig punkt, uttalte Ibarrola som avslørte at han selv er veldig fornøyd med resultatet. – Skulp¬turen er i liggende posisjon når jeg arbeider med den. En dag reiste vi den opp, og det var da jeg virkelig kunne si meg fornøyd. Jeg liker statuen!

Kampen mot terrorisme er noe som opptar kunstneren. Han har laget mange skulpturer til minne om ofre for den baskiske terrororganisasjonen ETA i Spania.
– Denne skulpturen er mer enn en dekorasjon, den er fyllt med mening og symbolikk, sier kunstneren. Han tar avstand fra ethvert angrep på men¬nesker som følge av en ideologi. – I dag er menneskene ment å leve sammen fordi man mer enn noengang opplever sterkere de globale omstendigheter på jorden.

kunstner, men en av de største, uttalte ordfører Vicente Arqués, – det er en ære for oss at Ibarrola vil overrekke oss denne skulpturen til minne om de 77 ofrene. Ordfører Vicente Arqués meddelte at skulpturen vil reises i januar eller februar neste år, og at det er planlagt en offisiell innvielse i forbindelse med Norges nasjonaldag 17. mai.

Besøket ble avsluttet med en overrek¬kelse av Ibarollas egen minnebok til Sjømannskirken representert ved sjømannspresten, Den Norske Klubben ved president Bjørg Svedbergh og til Kon¬sul Jan Erik Nilsen, som for anledningen ikke var tilstede. Kommunens egen arkitekt viste kunstneren plantegninger over parken og tomten der det nye klubbhuset skal bygges. Kunstneren viste stor inter¬esse og tok seg også tid til å snakke med de oppmøtte. Ordføreren oppfordet også Den Norske Klubbens medlemmer til å komme med forslag til navn på skulpturen, og navn på parken den skal stå. Alle forslag kan sendes til leder@dnkcb.com eller leveres skriftlig på klubbens kontor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.