Å starte bedrift og forretning i Spania

I Norge har vi ett register å forholde oss til når vi skal starte forretning, og det er Brønnøysundregisteret. Det aller meste kan gjøres via e-mail og internett, og innsendelser av oppgaver likeså. I Spania er det noe mer tungrodd system. Her skal man presentere papirer i hele tre organismer, og for å få alt riktig gjort bør man engasjere en asesor/gestor (regnskapsfører og revisor).

Tekst: Vicente Germán Saval

Først skal en registrere firmaet på det spanske skattekontoret Agencia Tributaria. Deretter på det spanske trygdekontoret Tesosería General de Seguridad Social. Og til sist rådhuset i kommunen der aktiviteten skal utføres. Og her nytter det ikke med en telefon eller en e-mail. Man må møte opp personlig eller betale en asesor/gestor til å gjøre dette for deg.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Ved skattekontoret gjør man følgende:
a. Declaración Censal, som blir en mellomting mellom skattekontor og Brønnøysundregisteret. Her skal firmaet registreres, og type skatteordning etter aktivitet blir fastslått. Disse ordningene med moduler osv. kan du lese om i på denne linken. Skattelover for selvstendig næringsdrivende i Spania.

b. Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Her skal man i detalj beskrive hver enkelt aktivitet i firmaet. Man blir oppfordret til å registrere en IAE for hver aktivitet. Eksempel på dette kan være for eksempel salg av forsikringer, import av varer fra utlandet og et utsalg, alt under samme paraply. I dette tilfellet ville man registrere tre IAE, en for hver aktivitet.

Ved trygdekontoret gjør man dette:
a. Registrering i registeret for selvstendig næringsdrivende, obligatorisk for alle næringsdrivende.
b. Skal du ansette noen, må du søke om arbeidsgivernummer (Número Patronal). Skal du ikke ansette noen, skal du ikke søke om dette nummeret.
c. Det er obligatorisk for alle firmaer å søke om besøksbok (libro de visita) uavhengig av selskapsform eller om du har ansatte eller ikke. Besøksboken skal alltid være tilgjengelig dersom du plutselig får en inspeksjon fra myndighetene.

I rådhuset gjøres følgende:
a. Her må du søke om Apertura som er en åpningslisens på fascilitetene. Da kommer en lisensiert fra kommunen og sjekker arbeidsstedet ditt, og ser om det stiller til kravene om sikkerhet osv. Du kan bli pålagt å gjøre endringer i lokalet for å få det godkjent og lisens blir utstedt. Eksempler på dette kan være handicapvennlig adkomst, adekvat luftesystem m.m.

b. Skal du restaurere eller bygge om lokalet der firmaet er registrert, må du søke kommunen om tillatelse til dette. Du skal da søke om Licencia de Obras.
c. Dersom Licencia de Apertura (åpningslisens) skal føres over på en annen person, må du søke rådhuset om dette. Du kan fint bytte så lenge det gjelder samme firma og samme lokaler. I motsatt tilfelle må lisensen søkes om på nytt i nytt navn.
Leave a Reply

Your email address will not be published.