94% lever med forurensning

Trafikk og industri er de store synderne som er ansvarlig for at 94% av Spanias befolkning puster forurenset luft. Verdiene ligger over det anbefalte av WHO (World Health Organisation).

Tekst: Bente Puig

Miljøvernorganisasjonen Ecologistas en Acción hevder at det dør åtte ganger mer mennesker av forurensning enn som følge av trafikkulykker. Bare i EU skal det være 400 000 premature dødsfall som skyldes forurensning, 20 000 av dem i Spania.

Ecologistas en Acción har lagt frem en rapport om luftkvalitet som er unik av sitt slag i Spania. I rapporten heter det at kostnadene som følge av forurensning utgjør mellom 1,7 og 4,7% av BNP. Organisasjonen arbeider for mindre trafikk i urbane strøk og større satsning på offentlig kommunikasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.