4 av 10 barn opplever nettrakassering

37% av spanske barn og ungdom har opplevd å bli trakkasert via internett, og 19% innrømmer at de selv har trakassert folk via nettet. Dette viser undersøkelsen “Global Youth Online Behavior Survey” publisert av Microsoft vedrørende mobbing på nett.

Tekst: Bente Puig

I undersøkelsen deltok 7 600 barn mellom 8 og 17 år fra 25 forskjellige land. 81% av spanske barn hevder de opplever nettrakassering, et begrep som omfatter fientlig oppførsel mot andre, mobbing og fornærmelser. 17% hevdet de hadde opplevd episoder med lite vennlig innhold, 13% med direkte mobbing og 19% med fornærmelser.

Microsoft mener at de barna som er på nett mer enn ti timer om dagen løper større risiko for å oppleve slike episoder. Studien viser også at kun 29% av foreldrene har satt seg ned og forklart barna hvordan de kan beskytte seg mot dette, mens 71% av foreldrene har snakket med barna sine om farene på internett. På verdensbasis har 37% av barn opplevd nettrakassering, og 24% innrømmet å ha trakassert andre på nett.

4 av 10 barn opplever nettrakassering

37% av spanske barn og ungdom har opplevd å bli trakkasert via internett, og 19% innrømmer at de selv har trakassert folk via nettet

Leave a Reply

Your email address will not be published.