To nye ALS-tilfeller hver dag i Spania

I Spania finnes 2500 ALS-pasienter, og 900 tilfeller blir avslørt hvert år. Hyppigheten er 5,3 per hundre tusen innbyggere. Gjennomsnitts levetid for denne type pasienter er 6 år.

Tekst: Bente Puig

21. juni var verdens ALS-dag, der hjelpeorganisasjonen for ALS-pasienter ADELA demonstrerte mot nedskjæringer i helsesektoren og ba innstendig Rajoy om å la være å kutte i subsidier til helsepleie for denne type pasienter som for eksempel i logopedi, fysioterapi og psykologi. ADELA understreket at denne pasientgruppen er veldig sårbar da graden av invaliditet er 81,6% hos 78,4% av tilfellene. 71,1% trenger tekniske hjelpemidler, mens 74,8% trenger personlig assistanse og pleie i det daglige. 36,5% av pasi¬entene får i hovedsak personlig assistanse av familiemedlemmer, og 31% av privat assistent. 80% av pasientene får oppfølging av lege i eget hjem, da de ikke har teknisk eller økonomisk mulighet for transport til legen. I følge en rap¬port fra ADELA i 2011 er pasientene i gjennoms¬nitt 57,8 år når sykdom¬men bryter ut, selv om det også finnes tilfeller på under 30 år. Sykdom¬men rammer flere menn enn kvinner. For hver kvinne med ALS, finnes tre menn med denne sykdommen.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Hva er ALS?
Amyotrofisk lateralskle¬rose (ALS), også kalt Lou Gehrigs sykdom, er en sykdom som i økende omfang ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne. Det er bare nerver som styrer kroppens motor¬ikk (motoriske nerver), det vil si muskler og be¬vegelser, som rammes. Nerver som har ansvar for følelse i kroppen, blir ikke ødelagt. Siden det er de motoriske nervene som ødelegg¬es, vil forbindelsene til musklene bli dårligere. Når denne kontakten eller stimulansen min¬sker, vil muskelmassen etter hvert skrumpe inn og musklene bli svakere. Det utvikler seg det legene kaller muskel¬atrofi og man får vansker med å utføre bevegelser som å gå, løpe, løfte, bære. Det skilles mellom øvre og nedre motoriske nerver. De øvre mo¬toriske nerver befinner seg i hjernen. De nedre motoriske nerver utgår fra ryggmargen. Skader på henholdsvis øvre og nedre motoriske nerver gir to ulike typer nerves-kader som kan påvises ved legeundersøkelse. Fysiske tegn på ALS-sykdommen omfatter både øvre motoriske og nedre motoriske nerves¬kader.

Hva er forekomsten?
I Norge er det ca 300-400 som har diagnosen ALS. Det oppstår ca. 1-2 nye tilfeller pr. 100.000 innbygger hvert år. Det har blitt registrert en jevn økning av forekom¬sten i Norge i perioden fra 1961-1994.

Bildet i reportasjen er hentet fra http://en.wikipedia.org
CashBackCard TIPS: Visste du at du kan få Cashback på alt av kostnader på reise, opphold og aktiviteter i hele Spania? Med fordelskortet og Appen Cashback, får du penger igjen av det du bruker på blant annet fly, hotell, leiebil, flyplasstransport, bolig, restauranter, shopping, fornøyelsesparker, og mye annet. Fordelskortet er gratis, og er en del av verdens største shopping program, og kan brukes i over 47 land i hele verden. Les mer om Gratis Fordelskort i Spania

Bruk sjemaet under for å sammenligne priser fra leiebilselskapene i Spania. Garantert beste pris!
Takk for at du deler