naprapati kurerer vonde kropper

En nylig framlagt forsknings- studie fra Sverige konkluderer med at naprapati kan forkorte ventekøene til ortopedisk behandling. Behandlingsformen resulterer også i mindre smerter, forbedret fysisk funksjon og en større opplevelse av forbedring sammenliknet med konvensjonell ortopedisk behandling.

I studiens rapport kommer det fram at en av årsakene til de lange køene for ortopedisk behandling kommer av at allmennpraktiserende leger gjennomgående kan for lite om komplekset muskler/skjelett/ledd, og derfor skriver ut rekvisisjoner for ortopedi til pasienter som egentlig trenger annen behandling. Nesten halvparten av pasientene som ble sendt til ortopedi ble sendt til feil sted, og skaper på den måten unødvendige lange køer for de som trenger det mest. Studien er utført ved Blekingesjukehuset i Sverige, offentliggjort blant annet i det amerikanske tidsskriftet “The Clinical Journal of Pain”. Studien viser at mange av pasientenes plager kan kureres på andre måter enn vanlig ortopedisk behandling. Hele 64 prosent av gruppen som fi kk naprapati sa de opplevde bedring, mens kun 28 prosent i gruppen som ble behandlet med tradisjonell ortopedi, sa det samme.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Naprapati kommer således inn som alternativ behandlingsform for problemer i muskler, skjelett og ledd. Uspesifi serte ryggproblemer er utvilsomt en av de vanligste årsakene til langtids sykemeldinger. Pasientene blir satt i kø til spesialist og får i mellomtiden smertestillende medikamenter. Studien viser at naprapati er mest effektiv, i alle fall på kort sikt, ved rygg- og nakkebesvær. Behandlingen går ut på tilbakestille funksjonen i ledd og muskler gjennom ulike grep og trykk. Ordet naprapat kommer fra det tsjekkiske ”napravit”, som betyr å korrigere, og det greske ordet ”pathos”, som betyr lidelse. Naprapat betyr altså ”å korrigere årsaken til lidelse”.

Det var Mogens Jørgensen, nå med kontor på Forum Mare Nostrum som først tok naprapati fra Sverige til Spania og det skjedde for 30 år siden. I årenes løp har mange nordmenn fått hjelp av ham. Sverige er et foregangsland innenfor denne behandlingsformen, med over 1000 naprapater. I Norge derimot går det tregere. Der er autorisasjon av naprapater foreslått og spørsmålet er under vurdering… Alt som er nytt skal bevises og dokumenteres, og skolemedisinen har det ikke vært så lett å rikke på, selv om man er mer lydhør for nyheter nå enn for noen år siden. Vi nevner dog at systemet opprinnelig ble utviklet av den amerikanske kiropraktoren Oakley Smith allerede i 1907.

Behandlingen går ut på tilbakestille funksjonen i ledd og muskler gjennom ulike grep og trykk. Høres dette ut som kiropraktikk? Nettopp, naprapati et behandlingssystem som bygger på kiropraktikken, men man tar i bruk også andre metoder. Naprapati er således en utvikling av kiropraktikken gjennom 1900-tallet i USA og siden 1970 også i Sverige. Dagens naprapati er bygd på elementer fra kiropraktikk, fysioterapi og idrettsmedisin. Det som er unikt for naprapati er hvordan behandlingsmetodene kombineres for å gi effekt. for å gi effekt. Utviklingen omfatter både medisinske og biologiske kunnskaper, samt den manuelle medisinen og de behandlingsteknikker den omfatter. Manuell medisin betyr at behandleren i stor grad benytter seg av sine egne hender for å undersøke og behandle. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape funksjonen i bevegelses- og balanseorganet. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker.

Eksempler på dette er ergonomi og arbeidsmiljø. Til sammen gjør dette naprapati til et stort og effektivt behandlingssystem, der man først behandler pasienten og siden hjelper til med å forebygge nye problemer i fremtiden. Dette skiller naprapatien fra andre mer tradisjonelle behandlingsalternativ der man først og fremst forebygger eller behandler pasienten i rehabiliterende hensikt.

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2010.
Takk for at du deler

    Gi en kommentar