ARV- OG SKIFTE ETTER AVDØD NORDMANN I SPANIA del 4

Bifrost Abogados er et norsk-spansk advokatfirma med kontor i sentrum av Alfaz del Pi. Hos oss jobber en norsk advokat, en norsk advokatfullmektig, en spansk advokat og vår sekretær. Skribenter i dette nummeret er Bifrosts norske advokat Thomas Rønning. Bifrost tilbyr bistand til skandinaviske klienter innen de fleste rettsområder. For mer info, se www.bifrostlaw.com eller ring 966 814 500.

Tekst: Thomas Rønning Bifrost Law

Bifrost Advokater skal i en artikkelserie se nærmere på forholdene rundt arv og skifte for nordmenn som dør i Spania. I forrige nummer så vi på uskifte. I dette nummeret av Aktuelt Spania, og noen nummer fremover, skal vi se på arveavgift.

Leiebil Spania
Hotell Spania – Søk etter hotell i Spania
Bolig Spania

Et dødsfall har mange rettslige virkninger. Èn av disse er at arvingene må betale arveavgift til staten på midlene de har mottatt i arv. Hvis en nordmann dør, og han hadde verdier i Spania, så gjelder følgende: a) Var avdøde bosatt i Norge ved sin død så skal i utgangspunktet all arveavgift svares til Norge, jf. arveavgiftslovens § 1. Dette gjelder både for midlene i Norge og i Spania. Avgiftsgrunnlaget vil altså beregnes av verdiene på midlene i begge land. b) Hvis avdøde var bosatt i Spania skal arvingene betale arveavgift til Spania, også for midlene som måtte befinne seg i Norge. Arveavgift skal altså som utgangspunkt betales til det landet avdøde var formelt bosatt i på dødstidspunktet, uavhengig av hvor midlene befinner seg. Men for å komplisere det hele litt, så gjelder det naturligvis unntak fra denne hovedregelen. Verdier som f.eks. fast eiendom skal det alltid betales arveavgift av der eiendommen ligger, jf. f.eks. norsk arveavgiftslovs § 1, 3. og 4. ledd. Dette innebærer at f.eks. arveavgift på verdien av spansk bolig alltid må betales til Spania, selv om den avdøde fortsatt formelt var bosatt i Norge.

De fleste nordmenn som er bosatt i Spania på dødstidspunktet har både verdier i Norge og i Spania, og ofte bor arvingene deres (barna) hjemme i Norge. Noen av disse personene var formelt bosatt i Norge selv om de bodde mesteparten av året i Spania, mens andre hadde tatt fast opphold i Spania. Det derfor viktig å ha “tunga rett i munnen” når avgiftspliktene skal klarlegges (forøvrig også når resten av boet og skiftet skal planlegges).

Typeeksempel 1: En nordmann som ved sin død var bosatt i Norge, men hadde feriebolig i Spania og oppholdt seg her 5-6 måneder i året, og som har 3 voksne barn bosatt i Norge. I tillegg til huset i Spania hadde han en konto og en spanskregistrert bil. Hans arvinger må i utgangspunktet betale arveavgift til Norge for all arv. Nå er det dog slik at arvingene må gjennomføre et delvis skifte i Spania for de spanske midlene for å få frigjort disse og få tilgang på konto, overført grunnbokshjemmel på eiendommen osv. Det følger da av spanske regler, samt av unntaket i norsk arveavgiftslov, at det skal svares arveavgift for eiendomsverdien til spanske myndigheter.

I dette tilfellet vil altså arvingene måtte betale arveavgift på alle verdier til Norge, minus verdien av den spanske boligen. I Norge må arvingene oppgi eiendommen i Spania, men verdien blir ikke regnet med i avgiftsgrunnlaget hvis man dokumenterer å ha betalt arveavgift i Spania. Når det gjelder verdien av kontoen og bilen Spania, så skal dette i et slikt tilfelle egentlig ikke avgiftsberegnes i Spania, men i Norge, fordi det ikke faller inn under unntaksreglene. Nå er det likevel slik at de fleste i praksis betaler arveavgift til Spania også på disse midlene, av praktiske årsaker fordi det blir tungvint å forsøke å bevise i Spania at man har betalt avgift på dette i Norge. Den løsningen som i praksis følges er derfor at man betaler arveavgift på alle midlene som befant seg i Spania til den spanske stat, og alle midler som befant seg i Norge til den norske stat. Juridisk korrekt er det ikke, og det er grunn til å revurdere praksisen i en del tilfeller, fordi de avgiftsfrie beløpene er mye større i Norge enn i Spania (se nedenfor).

Typeeksempel 2: En nordmann som ved sin død var bosatt i Spania, og her hadde han en flott enebolig, bil, bankkonto osv. I Norge hadde han beholdt et landsted/hytte, samt aksjer på børs og eierandeler i et firma. Mesteparten av sparepengene sto på norsk bankkonto. Alle barna hans bor i Norge. Hans arvinger må i utgangspunktet skifte hele boet i Spania og betale all arvegift til Spania, herunder på midlene som befinner seg i Norge. Det som avgjør er den avdødes bosted. Dette kan bli meget lite gunstig for arvingene pga. de lave avgiftsfrie beløpene i Spania. Men nå er det slik at verdien av den norske hytta skal det beregnes norsk arveavgift av, jf. § 1, 3. ledd i arveavgiftsloven. De andre midlene dog, slik som den norske bankkontoen og aksjene, skal i prinsippet avgiftsberegnes i Spania. Men som nevnt over i typeeksempel 1: Mange velger å betale avgift av de norske midlene i Norge og de spanske midlene i Spania. I dette tilfellet er det heller ikke juridisk korrekt, men det er penger å tjene på å gjøre det slik pga. avgiftsfrie beløp.

Som nevnt ovenfor. Norske arvinger er uten tvil mest tjent med å betale så mye av arveavgiften som mulig i Norge, i den grad det er margin for skatteplanlegging og valgmuligheter i anledning skiftet. Dette skyldes at arveavgiften i Norge er lavere enn i Spania, særlig for barn (livsarvinger). Men særlig fordi de avgiftsfrie beløpene i Norge er vesentlig høyere enn i Spania. I Spania skiller de nemlig mye mellom bosatte arvinger og ikke-bosatte arvinger (altså utlendinger) skattemessig. Dette innebærer at de avgiftsfrie beløpene er svært lave for utenlandske arvinger (ca. 100.000 kroner), mens det i Norge pt. er 470.000 kroner (per arving pr. arvelater). Det lønner seg derfor å betale arveavgift til Norge istedenfor til Spania hvis man er livsarving til en nordmann som døde med verdier i Spania. Det man dog ikke kommer utenom er arvavgift på eiendommen.

Kjøpe eller selge bolig i Spania?
På boligportalen Allpropertiesspain.com kan du finne drømmeboligen du er på jakt etter i Spania. Portalen gir deg oversikt over hvilke boliger som er til salgs og utleie i hele Spania. Alle spanske boliger på et sted. Skal du selge bolig i Spania, kan du selge boligen privat eller gjennom en registrert eiendomsmegler helt gratis. Sjekk selv på www.allpropertiesspain.com

Les også del 1,2 og del 3 av temaet Arv og Skifte etter avdød nordmann i Spania.
Del 1 – Arv og skifte etter avdød nordmann i Spania
Del 2 – Arv og skifte etter avdød nordmann i Spania
Del 3 – Arv og skifte etter avdød nordmann i Spania

I neste nummer skal vi gå nærmere inn i detaljene rundt reglene for arveavgift.

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2012.
Bruk sjemaet under for å sammenligne priser fra leiebilselskapene i Spania. Garantert beste pris!
Takk for at du deler